Mål: 2563-10

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning; strandskydd inom fht. Knutstorp 1:14 i Åstorps kommun.