Mål: 6914-09

Dom eller beslut

Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.