Mål: 6358-10

Dom eller beslut

Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister.