Mål: 3049-10

Dom eller beslut

Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas en person som redan har beviljats personlig assistans.