Mål: 3054-10

Dom eller beslut

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om funktionshindrads behov av viss hjälp och stöd under resor till och från skolan kan tillgodoses enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade.