Mål: 1342-11

Dom eller beslut

Prövningstillstånd i Kammarrätten. Biträde av personlig assistent enligt lagen, 1993:387, om stöd och service till vissa funktionshindrade.