Mål: 528-11

Dom eller beslut

Prövningstillstånd i Kammarrätten. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade.