Mål: 3226-11

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling, KR:s föredragnings-PM , minnesanteckningar; 2:9 TF; överklagande av KRNG:s beslut 2011-04-28 AdmD 246/11