Mål: 2173-11

Dom eller beslut

Om det förhållandet att Rikspolisstyrelsen har tillgång till uppgifter i en databas som förs hos en polismyndighet och innehåller uppgifter om ärenden som inte är slutbehandlade medför att handlingarna ska anses expedierade till Rikspolisstyrelsen och därmed allmänna hos polismyndigheten.