Mål: 1710-11

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i KR; ersättning enligt förordningen 1990:927 om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.