Mål: 6456-10

Dom eller beslut

Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.