Mål: 7528-10

Dom eller beslut

Fråga om bostadsanpassningsbidrag kan lämnas vid köp av bostad därför att det funnits särskilda skäl för att välja en bostad som kräver anpassning. Prövningstillstånd i kammarrätt.