Mål: 8099-08

Dom eller beslut

Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen.