Mål: 785-11

Dom eller beslut

Godkännande enligt lagen 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade av föreståndare för daglig verksamhet. Prövningstillstånd i Kammarrätten.