Mål: 6111-09

Dom eller beslut

Fråga om godkännande av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimation.