Mål: 4939-10

Dom eller beslut

Fråga om tillräckliga skäl förelegat för att besluta om disciplinpåföljd.