Mål: 670-11

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling. Överklagat administrativt beslut i Kammarrätten i Göteborg.