Mål: 2561--2562-09

Dom eller beslut

Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.