Mål: 8044-09

Dom eller beslut

Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enligt kommunallagen.