Mål: 5654-10, 5656-10

Dom eller beslut

Förnyad ansökan om resning i Högsta förvaltningsdomstolen i ärende Kammarrätten i Stockholms mål nr 3938--3939-1990 angående återkallelse av legitimation som läkare.