Mål: 2316-11

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för ändring av ett beslut om bistånd i form av s.k. demensboende.