Mål: 3141-12, 4111-12

Dom eller beslut

Kammarrätten avgjorde mål innan överklagandetiden gått ut och part inte hade slutfört sitt talande. Återförvisat till kammarrätten.