Mål: 4042-11

Dom eller beslut

Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltningsdomstol.