Mål: 179-12

Dom eller beslut

Fråga om att ta del av handlingar i ett mål på kammarrätten.