Mål: 5930-11

Dom eller beslut

Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.