Mål: 914-11

Dom eller beslut

Fråga om behandling av personuppgifter som sker genom kameraövervakning inomhus i en gymnasieskola under ordinarie skoltid är förenlig med personuppgiftslagen.