Mål: 1042-12

Dom eller beslut

Detaljplan för Västra Balltorp, del av fastigheten Balltorp 1:124 i Mölndals kommun.