Mål: 1051-12

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning av Regeringens beslut den 22 december 2011 rörande detaljplan för Eketånga 5:194 m.fl., Stenhuggeriet, Halmstads kommun.