Mål: 1344-12

Dom eller beslut

Rättsprövning rörande detaljplan för del av Söderköping 3:63, Brunnsparken m.fl., Söderköpings kommun.