Mål: 1769-12

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för Önneröd 2:1 m.fl., bostadsområde i Norra Önneröd i Landvetter, Härryda kommun.