Mål: 195-12

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning avseende regeringens beslut beträffande detaljplan för del av Solvärmen 1 inom stadsdelen Flaten i Stockholms kommun; yrkande om inhibition.