Mål: 2305-12

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för Husensjö 9:6 m.fl, Gustavslund, Helsingborgs kommun.