Mål: 2803-12

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för Viaköp 3:13 i Farhult, Höganäs kommun.