Mål: 2828-12

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för Karsvretavägen i Österåkers kommun.