Mål: 3132-12

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende detaljplan för del av Söderköping Arentorp 5:1 Sankt Anna, Söderköpings kommun.