Mål: 3463-11

Dom eller beslut

Rättsprövning i fråga om godkännande av efterbehandlingsplan av energitorvtäkten Blackfärdsmossarna i Askersunds kommun.