Mål: 393-12

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning av Miljödepartementets beslut den 15 december 2011 rörande detaljplan för del av Centrum, Asplyckan 10 m.fl., Borås kommun.