Mål: 4325-11

Dom eller beslut

Rättsprövning, fråga om vattenskyddsområde för Öresjö vattentäkt, Borås, Ulricehamns och Herrljunga kommuner.