Mål: 4843-11

Dom eller beslut

Rättsprövning i fråga om detaljplan för idrottsplats vid Härlanda Park inom stadsdelen Kålltorp, Göteborgs kommun.