Mål: 7032-11

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för del av Furunäs 1:42 samt del av Furunäs 2:1, Löddeköpinge, Kävlinge kommun.