Mål: 986-12

Dom eller beslut

Rättsprövning, detaljplan för nytt hotell på del av Väster 1:16 m.fl. inom stadsdelen Väster i Jönköpings kommun.