Mål: 121-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.