Mål: 1390--1395-11

Dom eller beslut

Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar.