Mål: 1959-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.