Mål: 2170-12

Dom eller beslut

Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdeskattessatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.