Mål: 2171-12

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.