Mål: 4477-11

Dom eller beslut

Fråga om s.k. byggmästarsmitta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.