Mål: 4557-11

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyktslagens tillämplighet på ett visst förfarande. Förhandsbesked angående inkomstskatt.