Mål: 4665-11

Dom eller beslut

En person som är anställd som personlig assistent åt sitt minderåriga barn har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den funktionshindrade utan hinder av att vederbörande under resan utfört sina sysslor som personlig assistent. Förhandsbesked angående inkomstskatt.