Mål: 4959-10

Dom eller beslut

Ett bolag har återfört gjorda avsättningar till beskattning vid 1999-2001 års taxeringar trots att bolaget hade vägrats avdrag för dem avsättningsåret. Fråga om bolaget bör beviljas resning för att få taxeringarna omprövade.